Link do testu Prosimy o wypełnienie po zakończonej częsci wykładowej


Aby zadać pytanie uzupełnij poniższy formularz.

O KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Oddziały PTDL w Białymstoku i Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z firmą Radiometer mają zaszczy zaprosić na konferencję/kurs online pt.:

Badanie przyłóżkowe w erze COVID-19

Konferencja/kurs, zakończony testem, odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 roku o godzinie 16.30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają 2 twarde punkty edukacyjne. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Program:

16:30 – 16:35 Otwarcie Konferencji – dr hab. Małgorzata Rusak, Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL
16:35 – 17:20 Badania w trybie POCT w erze pandemii COVID-19 – dr hab. n. med. Olga Ciepiela, Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17:20 – 18:05 POCT w praktyce OIOM – dr n. med. Jan Pluta, starszy asystent I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:05 Test i podsumowanie konferencji dr hab. Małgorzata Rusak – Przewodnicząca oddziału PTDL w Białymstoku i mgr Violetta Brzozowska – Przewodnicząca oddziału PTDL w Olsztynie

Sponsorem posiedzenia naukowo – szkoleniowego jest

PRELEGENCI

dr hab. n. med. Olga Ciepiela

od 2018 roku kieruje Zakładem Medycyny Laboratoryjnej WUM i Laboratorium Centralnym CSKUCK WUM. Jest członkiem Zarządu PTDL i członkiem Rady Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Pełni również funkcję członka Komisji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna.

dr n. med. Jan Pluta

Starszy asystent, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, w 2021 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. “Ocena zaburzeń krzepnięcia u pacjentów dializowanych z wykorzystaniem globalnych testów hemostazy”

KONTAKT

Radiometer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181A
02-222 Warszawa  

+48 22 518 02 40
info@radiometer.pl